Računovodske storitve

Nudimo vam kakovostno računovodstvo, katerega obseg in nabor prilagodimo potrebam vsake organizacije. Smo računovodski servis z dolgoletno tradicijo, specialisti računovodenja za vse vrste gospodarskih družb, s.p.-jev, kot tudi društev, zasebnih zavodov in fizičnih oseb.

Naš računovodski servis vam nudi naslednje računovodske storitve:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV)
 • obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov, ter poročanje davčni upravi in ZPIZ-u o teh prejemkih
 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida, itd.  za potrebe FURS-a in AJPES-a)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • izdelava poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in izdelava IOP obrazcev, izvršnic, kompenzacij
 • priprava kompenzacij
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • obračun obresti
 • vodenje evidence osnovnih sredstev
 • priprava izvršb
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom

Računovodstvo Kalikonto  je tehnološko napreden poslovni partner, ki vam pomaga tudi pri organizacijskem in tehničnem prehodu na brezpapirno poslovanje.

Two Businessmen Using Digital Tablet In Office Meeting
Accounting Services- spodaj

KALIKONTO d.o.o.
LJUBLJANA, Ul. Ambrožiča Novljana 5
CELJE, Mariborska 68

brezplacno-svetovanje-banner