Regres za letni dopust 2019

Letos višji regres za letni dopust

V juniju je po navadi čas za izplačilo regresa za letni dopust. Vlada RS je z spremembo zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določila, da regres za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS ne bo obdavčen ne z dohodnino in ne s prispevki za socialno varnost.

Jenny Rollo/FreeImages
Jenny Rollo/FreeImages

Do kdaj izplačati regres?

Regres mora delodajalec v skladu z delovnopravno zakonodajo izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, razen ob določenih izjemah (npr. sklenitev pogodbe o zaposlitvi po tem datumu, ali če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta). V kolikor je regres za letni dopust izplačan po 1. novembru tekočega leta je delodajalec v večini primerov v prekršku.

Ali je možno izplačilo v več obrokih?

Regres je možno izplačati v več obrokih. V takšnem primeru predlagamo, da delodajalec sprejme sklep o izplačilu regresa v katere je napisano kdaj in v kakšni višini bodo delavci prejeli regres. Pri tem je potrebno smiselno upoštevati določila zakona, ki določajo do kdaj je delodajalec dolžan izplačati regres.

Višina regresa

Regres za letni dopust mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 886,63 EUR. Omejitve navzgor sicer ni, v kolikor se delodajlec odloči za izplačilo regresa, ki presega 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (ta v mesecu juniju 2019 znaša 1.752,34 EUR), bo znesek, ki je višji od te meje, obdavčen tako kot plača z vsemi davki in prisevki.

PRIMER:

Delodajalec se odloči za izplačilo regresa v mesecu juniju v višini 2.000,00 EUR bruto.

V tem primeru bo znesek 247,66 EUR (2000,00-1752,34) obdavčen z vsemi prispevki ter dohodnino. Delavcu bo tako v dohodninsko osnovo šel znesek 247,66 EUR zmanjšan za prispevke delojemalca (22,1%).

 

Vir: FURS

Za potencialna vprašanja in pomoč, smo vam na voljo.

KALIKONTO d.o.o.
LJUBLJANA, Ul. Ambrožiča Novljana 5
CELJE, Mariborska 68

brezplacno-svetovanje-banner